Pagal žymą "Maceina, Antanas | Citatos, mintys ir posakiai"
Valdžia    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Valdžia 21

Mintis Valdžia 21

Formalus autoritetas yra tikriausia priemonė sąžinei pavergti. 

Share
Savęs pažinimas    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Savęs pažinimas 28

Mintis Savęs pažinimas 28

Nelaisvė yra nepakeliama maištininkui, nelaimė – vergui. Laimė yra tasai pradas, kuris vergo gyvenime užima laisvės vietą. Tai yra nepaprastai gili žmogiškosios prigimties tragedija, nes laimės siekia kiekvienas žmogus.

Share
Gyvenimo prasmė    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Gyvenimo prasmė 13

Mintis Gyvenimo prasmė 13

Kitaip sakant, žmogui neužtenka tiktai b_ū_t_i, kaip gyvuliui. Jis nori žinoti, k_a_m jis yra ir k_a_m jis gyvena. Gyvulio prasmė išsitenka jo buvime. Tuo tarpu žmogus grynuoju buvimu ne tik kad nėra patenkintas, bet jis jį net niekina ir laiko nevertingu. Gali žmogus gerai pavalgyti ir gražiai apsirengti, gali jis gyventi patogiame bute ir turėti šeimą, bet jeigu jis nežino, k_a_m jis gyvena, jis darosi nepatenkintas, pradeda skursti ir nykti. Žmogaus prasmė neišsitenka jo buvime. Žmogus negyvena tiktai tam, kad būtų. Pačiame jo buvime turi būti dar kažkas kita, kas nėra buvimas savyje, tačiau ką žmogus gali vykdyti pačiu buvimu. Neprasmingo gyvenimo žmogus negali pakelti … gyvenimo prasmės klausimas – mano a_s_m_e_n_i_n_i_o gyvenimo prasmės – jau yra gilus sąžinės klausimas. Jeigu duona patenkina patį buvimą, tai tikslo problemos ji neišsprendžia. Kam mes gyvename ir koks mūsų pačių žygis sudaro mūsų asmeninio gyvenimo prasmę, galime atsakyti tik savo giliausia būtimi, prabylančia sąžinės balsu. 

Share
Nebūtis    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Nebūtis 0

Mintis Nebūtis 0

… egzistencinis mąstymas yra žmogaus kova su nebūtimi … 

Share
Skaistykla    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Skaistykla 0

Mintis Skaistykla 0

Čia mes galime šiek tiek nujausti ir skaistyklos prasmę. Kadangi kelias į galutinį perkeitimą veda tik per kančią, todėl kančios situacija mums yra neišvengiama. Jeigu joje mes neatsiduriame ir jos Dievuje neiškenčiame ar per maža iškenčiame šiame gyvenime, turime jos patirti arba bent ją išbaigti antgamtinėje tikrovėje. Kitaip vartai į dangiškąjį pastovų Taborą mums pasiliks amžinai užsklęsti, nes pro juos įeiti gali tik tas, kuriame Dievas visiškai gyvena. Štai kodėl Bažnyčia šalia dangaus, kuris yra galutinė išganymo būsena, ir šalia pragaro, kuris yra galutinė atmetimo būsena, stato dar trečiąją kančios būseną, kurioje žmogus yra galutinai išskaistinamas ir paruošiamas. Skaistyklos esmė yra tokia pat,kaip ir kiekvienos kančios, prisiimtos ir kenčiamos Dievuje. Skaistykloje, kaip ir žemėje, kančia nubūtina žmogų tam, kad jis savo naują būtį pagrįstų Dievu. Skaistykloje, kaip ir žemėje, kančia yra kelias Dievui nusileisti į mūsų egzistenciją. Štai kodėl šventieji, ieškodami kančios žemėje, tuo pačiu jos išvengė antgamtinėje tikrovėje. kiekvienu atveju kelias į susijungimą su Dievu eina per kančią.  

Share
Savęs pažinimas    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Savęs pažinimas 24

Mintis Savęs pažinimas 24

Sąmonė juk tik todėl ir yra sąmonė, kad ji atsidaužia į tai, kas yra šalia jos ir kas nuo jos nepriklauso. Be šitokio atsidaužimo ji negalėtų suvokti pati savęs, ir mūsasis Aš niekados neatbustų. Daiktas yra tasai titnagas, į kurį įsiskilia mūsojo Aš savęs pažinimas ir pergyvenimas. 

Share
Puslapiai:12345678»