<
Savęs pažinimas    Komentarai įrašui Mintis Savęs pažinimas 24 yra išjungti

Mintis Savęs pažinimas 24

Sąmonė juk tik todėl ir yra sąmonė, kad ji atsidaužia į tai, kas yra šalia jos ir kas nuo jos nepriklauso. Be šitokio atsidaužimo ji negalėtų suvokti pati savęs, ir mūsasis Aš niekados neatbustų. Daiktas yra tasai titnagas, į kurį įsiskilia mūsojo Aš savęs pažinimas ir pergyvenimas. 

Share

Komentarai negalimi