Pagal žymą "Marden, Orison Swett | Citatos, mintys ir posakiai"
Laikas    Komentarai įrašui Mintis Laikas 15 yra išjungti

Mintis Laikas 15

Juo išmintingesnis žmogus, juo daugiau vertina laiką; jis jį laiko brangiu turtu, didele vertybe, kuria gali praturtinti savo gyvenimą. Toks žmogus žino, kad nors ir kažin kaip jam sektųsi gyvenime, ko jis tik siektų – pinigų, valdžios, ar garbės – viskas pareina nuo to, kaip jis praleis laisvą laiką. 

Share
Saviugda    Komentarai įrašui Mintis Saviugda 53 yra išjungti

Mintis Saviugda 53

Tiktai kliūtis nugalėdami mes įgyjame tikros jėgos. Įtempimas kūno ir dvasios, kuris reikalingas veiksmui atlikti, sunkus darbas, pakartotinis galvojimas ir apgalvojimas, – visa tai padaro žmogų stiprų, žmogų, kuris pasiekia tikslą. 

Share
Jėga    Komentarai įrašui Mintis Jėga 11 yra išjungti

Mintis Jėga 11

Jėga atsiranda tiktai tenai, kur reikia nugalėti kitą jėgą. Milžinas yra stiprus todėl, kad jis turėjo kovoti su tūkstančiais priešų. Kam niekuomet nereikia kovoti, tas niekuomet nebūna tvirtas. kas gyvena be kovos, tas numiršta tiktai pusiau užaugusiu žmogumi.

Share
Darbas    Komentarai įrašui Mintis Darbas 45 yra išjungti

Mintis Darbas 45

… tūkstantį kartų daugiau nuveksi tokioje vietoje, kuri turi neribotą tavo sąžinės pritarimą.

Share
Karas    Komentarai įrašui Mintis Karas 27 yra išjungti

Mintis Karas 27

Tą pačią akimirką, kada tu pradedi abejoti savimi ir prarandi pasitikėjimą, tu atiduodi priešui savo tvirtovę.

Share
Liūdesys    Komentarai įrašui Mintis Liūdesys 13 yra išjungti

Mintis Liūdesys 13

Jeigu jautiesi esąs nelaimingas, nepatenkintas, liūdnas, tai gali būti tikras, kad tavo viduje kas nors netvarkoje. Kas nors netvarkoje tavo mintyse, judesiuose, veikime, pažiūrose į gyvenimą. Tu kaip nors pagadinai save ir netinkamai naudoji savo jėgas. 

Share
Puslapiai:1234567...14»