Pagal žymą "Fromm, Erich | Citatos, mintys ir posakiai"
Pranašystė    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Pranašystė 17

Mintis Pranašystė 17

Įžvalgumas glaudžiai susijęs su pranašavimu. Pranašauti – reiškia daryti išvadą apie ateities įvykius, sprendžiant iš dabartyje veikiančių jėgų galingumo krypties. Bet kokios išsamios žinios ne apie paviršių, bet apie giliau veikiančias jėgas, suteikia galimybę pranašauti, ir bet kokia vertinga pranašystė turi remtis tokiomis žiniomis. Nenuostabu, kad mes dažnai numatome įvykių raidą, kurią vėliau patvirtina faktai. Ir visai nėra reikalo liesti telepatijos klausimo, nes daugelį sapnų galima priskirtiką tik minėtų racionalių pranašysčių kategorijai.

Share
Destrukcija    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Destrukcija 1

Mintis Destrukcija 1

… destruktyvumo mastas didėja civilizacijai vis labiau plėtojantis…

Share
Sapnai    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Sapnai 19

Mintis Sapnai 19

[sapne] … į tą patį vaizdinį sujungiami tik tie elementai, kurių emocinis turinys yra toks pat.

Share
Žiaurumas    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Žiaurumas 9

Mintis Žiaurumas 9

Turime skirti du visiškai skirtingus agresijos tipus. Pirmasis, bendras žmogui, ir visiems gyvūnams, yra filogenetiškai užprogramuotas impulsas pulti (arba sprukti), kai kyla grėsmė gyvybiniams interesams. Ši gynybinė „gerybinė” agresija padeda išlikti individui ir rūšiai, yra biologiškai adaptyvi ir liaujasi, kai grėsmės nebelieka. Antrasis agresijos tipas, „piktybinė” agresija, t. y. žiaurumas ir destruktyvumas, yra būdinga žmogui ir faktiškai nepasitaiko tarp daugumos žinduolių; ji nėra filogenetiškai užprogramuota ir biologiškai neadaptyvi; ji neturi tikslo, ir jos patenkinimas geidulingas.

Share
Agresija    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Agresija 0

Mintis Agresija 0

Tyrinėjant agresiją tarp gyvūnų, ir ypač tarp primatų, svarbu pirmiausia nustatyti jų elgsenos skirtumą, kaijie gyvena savo aplinkoje ir kai gyvena nelaisvėje, tai yra iš esmės zoologijos soduose. Stebėjimai atskleidžia, kad primatai laukinėje gamtoje agresijos rodo mažai, o zoologijos sode gali parodyti nepaprastai daug destruktyvumo.

Nustatyti šį skirtumą yra esminės svarbos dalykas suprasti žmogaus agresijai, nes žmogus per visą savo istoriją vargu ar kada gyveno „natūralioje aplinkoje”, išskyrus medžiotojus ir rankiotojus bei pirmuosius žemdirbius iki penktojo tūkstantmečio prieš kristų. „Civilizuotas” žmogus visada gyveno „zoologijos sode”, t.y. įvairaus masto nelaisvėje ir vergijoje, ir tai tebėra teisinga ir dabar, net pažangiausiose visuomenėse.

Share
Gyvenimo prasmė    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Gyvenimo prasmė 52

Mintis Gyvenimo prasmė 52

Koks tada yra – žvelgiant pranašo žvilgsniu – žmogaus tikslas? Vėl gyventi harmonijoje su kitais žmonėmis, gyvūnais, žeme. Ši naujoji harmonija skiriasi nuo rojaus harmonijos. Ją galima pasiekti tik jei žmogus visiškai išvystys savo žmogiškąsias savybes, jei jis žinos tiesą ir elgsis teisingai, jei jis išvystys savo proto galias iki tokio lygmens, kad išsivaduos iš žmogiškųjų suvaržymų ir iš iracionalių troškimų pančių. Pranašiškuose bylojimuose gausu šią mintį išreiškiančių simbolių. Žemė ir vėl taps neribotai derlinga, kardai bus perlydyti į noragus, santarvėje drauge gyvens liūtas su ėriuku, nebebus karo, moterys be skausmo gimdys vaikus (Talmude) ir visa žmonija susijungs tiesoje ir meilėje. Šią naująją harmoniją, kuri ir yra istorinio proceso tikslas, simbolizuoja Mesijo atėjimas.

Share
Puslapiai:12345678»