Pagal žymą "Kelias į pasisekimą | Citatos, mintys ir posakiai"
Laikas    Komentarai įrašui Mintis Laikas 15 yra išjungti

Mintis Laikas 15

Juo išmintingesnis žmogus, juo daugiau vertina laiką; jis jį laiko brangiu turtu, didele vertybe, kuria gali praturtinti savo gyvenimą. Toks žmogus žino, kad nors ir kažin kaip jam sektųsi gyvenime, ko jis tik siektų – pinigų, valdžios, ar garbės – viskas pareina nuo to, kaip jis praleis laisvą laiką. 

Share
Saviugda    Komentarai įrašui Mintis Saviugda 53 yra išjungti

Mintis Saviugda 53

Tiktai kliūtis nugalėdami mes įgyjame tikros jėgos. Įtempimas kūno ir dvasios, kuris reikalingas veiksmui atlikti, sunkus darbas, pakartotinis galvojimas ir apgalvojimas, – visa tai padaro žmogų stiprų, žmogų, kuris pasiekia tikslą. 

Share
Liūdesys    Komentarai įrašui Mintis Liūdesys 13 yra išjungti

Mintis Liūdesys 13

Jeigu jautiesi esąs nelaimingas, nepatenkintas, liūdnas, tai gali būti tikras, kad tavo viduje kas nors netvarkoje. Kas nors netvarkoje tavo mintyse, judesiuose, veikime, pažiūrose į gyvenimą. Tu kaip nors pagadinai save ir netinkamai naudoji savo jėgas. 

Share
Sunkumai    Komentarai įrašui Mintis Sunkumai 12 yra išjungti

Mintis Sunkumai 12

Nors kažin kaip sunkios yra aplinkybės, kurios man kelią pastoja, aš su šypsančiu veidu žygiuoju į priekį, nes žinau, kad už debesų šviečia saulė ir kad po trumpos audros vėl ateis graži diena. 

Share
Taupumas    Komentarai įrašui Mintis Taupumas 2 yra išjungti

Mintis Taupumas 2

Taupyti – reiškia išvengti per didelio nuolaidumo savo įgeidžiams ir ydoms. Tai reiškia sveikatą, vietoj ištvirkimo bei palaidumo. Tai reiškia šviesų protą, vietoj apakimo. Tai reiškia, kad žmogus pramato savo ateitį ir ja rūpinasi. Įprotis taupyti yra ne tik turto kertinis akmuo, bet taip pat ir charakterio. 

Share
Gerovė    Komentarai įrašui Mintis Gerovė 8 yra išjungti

Mintis Gerovė 8

Nieko mums netrūksta, kas yra reikalinga žemės gyvenimui, kaip niekam netrūksta saulės šviesos. Visiems šviečia saulė, tiktai mes patys nusigręžiame nuo jos. Jeigu mes gyvename paunksmėje, vaikščiojame tamsiuose rūsiuose, kur saulė negali rasti, tai mūsų pačių kaltė. 

Share
Puslapiai:123456789»