Meditacija    Komentarai įrašui Mintis Meditacija 6 yra išjungti

Mintis Meditacija 6

 Užuot stebėję galvotoją [savo galvojimą], jūs galite sukurti protarpį minčių tėkmėje – tiesiog sutelkite dėmesį į Dabar ir kuo aštriau pajuskite šią akimirką. Ši veikla labai maloni. Jūs atitraukiate sąmonę nuo proto, sukuriate mintinį protarpį, tampate itin budrūs ir sąmoningi, tačiau nieko negalvojate, apie nieką nemąstote. Tokia yra meditacijos esmė.

 Taip medituoti galite kasdien atlikdami kokius nors visiškai įprastus dalykus. Įprastomis sąlygomis jie tėra priemonė tikslui pasiekti. tačiau kai sutelkiate į juos visą dėmesį, jie patys tampa tikslu. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą lipdami laiptais namuose ar darbe kuo atidžiau stebėkite savo žingsnius, net kvėpavimą. Visa savo esybe būkite čia. Arba kai prausitės rankas, įsigilinkite į kiekvieną su šia veikla susijusį pojūtį: į tekančio vandens garsą, į savo rankų judesius muilo kvapą ir t.t. O kai įlipę į automobilį uždarote dureles, akimirkai nurimkite ir stebėkite savo kvėpavimą. Suvokite nebylų, tačiau galingą buvimo čia pojūtį. Yra vienas kriterijus, parodantis, ar ši praktika sėkminga: tai vidinės ramybės lygis.  

Share

Komentarai negalimi