<
Archyvas "Meditacija"
Meditacija    Komentarai įrašui Mintis Meditacija 7 yra išjungti

Mintis Meditacija 7

Vaivorykštinės šviesos meditacija

(meditacija kiekvienam)

Atsisėdame taip patogiai, kaip tik galime. Rankos pilvo apačioje, dešinė ilsisi ant kairės, nykščiai vos liečiasi. Nugara tiesi, bet neesame įsitempę, smakras šiek tiek pritrauktas.

Pirmiausia nuraminame protą. Jaučiame beformę oro srovę, kuri įeina ir išeina per mūsų nosies galą. Mintims ir garsams leidžiame paprasčiausiai laisvai judėti, nesekame ir neatstumiame jų.

Norime medituoti, kad patirtume proto prigimtį ir susikurtume distanciją nuo trikdančių mūsų pačių jausmų. Tik tada, kai mums tai pavyks, iš tikrųjų sugebame padėti kitiems.

Mūsų krūtinės ląstos centre dabar sužimba vaivorykštės šviesa. Ji vis labiau išplinta mūsų kūne. kai visiškai mus persmelkia ir užvaldo, bet koks kentėjimas, sunkumai ir kliūtys ištirpsta. tada šviesa iš mūsų kūno spinduliuoja visomis kryptimis ir užpildo visą erdvę, ištirpsta visų būtybių kentėjimas ir pasaulis ima spinduliuoti beribę laisvę. Esame kupiname beribių galimybių Tyrame krašte. Viskas turi išlaisvinančią reikšmę. Mes spinduliuojame šią šviesą tol, kol mums tai natūralu.

Kai baigiame meditaciją, šviesa grįžta į mus, ištirpdydama išorinį pasaulį į atvirą erdvę. Ji šviečia į mūsų kūnus. Dabar nelieka nieko, tik sąmoningumas be formos, centro ar ribų.

Tada, tarsi žuvis iššokanti iš vandens, vėl pasirodo pasaulis. Viskas yra pilna prasmės, visos būtybės yra iš prigimties tobulos, o mūsų kūnas ir kalba yra įrankiai kitiems turtinti. Pagaliau trokštame, kad visas gėris, kuris būtent dabar atsirado, taptų beribis, kad pasiektų visas būtybes, ištirpdytų visą kentėjimą ir teiktų vien ilgalaikę laimę – proto prigimties pažinimą.

Share
Meditacija    Komentarai įrašui Mintis Meditacija 6 yra išjungti

Mintis Meditacija 6

 Užuot stebėję galvotoją [savo galvojimą], jūs galite sukurti protarpį minčių tėkmėje – tiesiog sutelkite dėmesį į Dabar ir kuo aštriau pajuskite šią akimirką. Ši veikla labai maloni. Jūs atitraukiate sąmonę nuo proto, sukuriate mintinį protarpį, tampate itin budrūs ir sąmoningi, tačiau nieko negalvojate, apie nieką nemąstote. Tokia yra meditacijos esmė.

 Taip medituoti galite kasdien atlikdami kokius nors visiškai įprastus dalykus. Įprastomis sąlygomis jie tėra priemonė tikslui pasiekti. tačiau kai sutelkiate į juos visą dėmesį, jie patys tampa tikslu. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą lipdami laiptais namuose ar darbe kuo atidžiau stebėkite savo žingsnius, net kvėpavimą. Visa savo esybe būkite čia. Arba kai prausitės rankas, įsigilinkite į kiekvieną su šia veikla susijusį pojūtį: į tekančio vandens garsą, į savo rankų judesius muilo kvapą ir t.t. O kai įlipę į automobilį uždarote dureles, akimirkai nurimkite ir stebėkite savo kvėpavimą. Suvokite nebylų, tačiau galingą buvimo čia pojūtį. Yra vienas kriterijus, parodantis, ar ši praktika sėkminga: tai vidinės ramybės lygis.  

Share
Meditacija    Komentarai įrašui Mintis Meditacija 4 yra išjungti

Mintis Meditacija 4

Kai kurie psichoterapijos ar asmeninio augimo grupių vadovai naudoja „Kas aš?“ pratimą. Dalyviai ant septynių kortelių užrašo septynis atsakymus į klausimą „Kas aš?“, o paskui sudėlioja juos pagal svarbą. Paskui jų prašoma užversti po vieną atsakymą, pradedant nuo nesvarbiausio, ir medituoti, ką reiškia to atsisakyti (tai yra atsieti save nuo to). Taip prieinama prie pačios savo esmės. 

Share
Meditacija    Komentarai įrašui Mintis Meditacija 2 yra išjungti

Mintis Meditacija 2

Įsivaizduokime, kad esame tam tikroje erdvėje, kur nieko nematome ir nieko negirdime, kur nėra kvapų, skonio, lytėjimo pojūčių. Įsivaizduokite: ši būsena tęsiasi taip ilgai, kad mes užmirštame savo jutimo organų galimybes, o vėliau iš atminties išsitrina netgi buvusių jutimų pėdsakai.

Staiga atsklinda kažkoks aromatas. Jis vis stiprėja ir apgaubia mus, nors mes dar negalime atpažinti nei paties kvapo, nei jo šaltinio. Vėliau iki mūsų ima sklisti ir kiti įvairaus intensyvumo kvapai, viliojantys arba atvirkščiai, nemalonūs. Nors ir sklinda iš skirtingų pusių, jie jau padeda mums orientuotis, stebėdami juos galime aiškintis savo kelią.

Paskui staiga tylą užpildo skirtingi, iš visų pusių pasigirstantys garsai ir balsai. Jie labai įvairūs: vieni – melodingi kaip muzika, kiti – trūkinėjantys kaip žmogaus kalba, o kai kurie tiesiog neaiškūs. Tai gerina mūsų gebėjimą orientuotis erdvėje. Dabar mes galime nustatyti kryptį ir atstumą, taip pat spręsti apie ateinančios informacijos šaltinius. Mus jau supa ištisas garsų ir kvapų pasaulis.

Po kurio laiko prisideda naujas pojūtis, kai kažkas liečia mūsų odą. Šie prisilietimai tai šilti ir šalti, tai sausi ir drėgni, tai kieti ir minkšti, yra ir tokių, kuriuos sunku nusakyti… Jei kažkas patenka į burną, nustebę pajuntame skonį. Pasaulis tampa vis turtingesnis. Jame gausu garsų, spalvų, skonių ir aromatų. Turime galimybę liesti daiktus ir tirti savo aplinką. Ar galėjome pagalvoti apie tokią įvairovę, kai šių suvokimo organų neturėjome?

Jeigu jūs būtumėte akli nuo gimimo, ar jaustumėte regėjimo stoką? Ar žinotumėte, ko jums trūksta? Ne.

Dėl analogiškos priežasties mes nepastebime, kad neturime dvasinio organo – sielos. Gyvename nežinodami, jog egzistuoja dvasinė dimensija. 

Ji yra atskirta nuo mūsų pojūčių ir mums jos nereikia. Šis pasaulis mus tenkina, diena dienon, metų metais, iš kartos į kartą. Gimstame, gyvename, mėgaujamės, kenčiame ir galiausiai mirštame, taip ir nepajutę kito, dvasiniu gyvenimu pripildyto, tikrovės sluoksnio.Ši situacija tęstųsi iki begalybės, jeigu mumyse nepradėtų reikštis nauji, nesutramdomi pojūčiai: tuštuma, egzistavimo beprasmybė, būties betiksliškumas… [dvasinis alkis]

Share
Meditacija    Komentarai įrašui Mintis Meditacija 5 yra išjungti

Mintis Meditacija 5

Yra daugybė būdų, kaip sukurti pauzę nesiliaujančiame minčių sraute. Tam skirtos visos meditacijų rūšys. 

Share
Meditacija    Komentarai įrašui Mintis Meditacija 3 yra išjungti

Mintis Meditacija 3

Taip, kvėpavimas gali atskleisti didžias paslaptis, tik su sąlyga, kad mes įstengsime palydėti tai minties darbu. Iškvėpdami įsivaizduokit, kad jūs galite išsiplėsti iki pat visatos ribų, o po to įkvėpdami grįžkite į save, į savąjį ego, kuri yra tarsi nematomas taškas, begalinio skritulio centras. Ir vėl iš naujo išsiplėskite ir sugrįžkite savęsp. Tokiu būdu jūs pajusite prasmę potvynio ir atoslūgio, kurie yra tikrasis visų kosmoso ritmų raktas. Stengdamiesi įtvirtinti šį įsisąmonintą judėjimą savo viduje, sutampate su kosmine harmonija, ir taip įvyksta mainai tarp visatos ir jūsų, kadangi įkvėpdami priimate savin erdvės elementus, o iškvėpdami ketinate jai sugrąžinti kai ką iš savo širdies ir sielos.

Tas, kuris geba susiderinti su kosmoso kvėpavimu, pasiekia dieviškos sąmonės lygmenį. 

***

Spynų keitimas ir remontas Klaipėdoje

Share
Puslapiai:12»