Gedulas    Komentarai įrašui Mintis Gedulas 0 yra išjungti

Mintis Gedulas 0

Verk karčiai ir muškis į krūtinę, –

vertas mirusiojo tebūna tavo gedulas.

Gedėk vieną ar dvi dienas, kaip reikalauja paprotys,

ir tada nusiramink, užmiršk širdgėlą.

Juk širdgėla gali baigtis mirtimi,

o liūdinti širdis išsekina žmogaus jėgas.

Nelaimėje ilgai nesiliauja skausmas,

širdgėlos išgyvenimą sunku pakelti.

Neatiduok savo širdies sielvartui, varyk jį šalin;

verčiau pagalvok apie savo galą.

Neužmiršk – juk atgal niekas nesugrįžta, –

mirusiajam gero nepadarai, o sau pakenki.

Atsimink jo likimą, nes tavasis yra panašus;

vakar jis ištiko jį, o šiandieną ištiks tave.

(38:17-22)  

Share

Komentarai negalimi