<
Archyvas "Gedulas"
Gedulas    Komentarai įrašui Mintis Gedulas 6 yra išjungti

Mintis Gedulas 6

… kai kurių gedėjimo papročių (…) paskirtis – palengvinti netekties skausmą, tol jį aštrinant, kol pasiseka visiškai išsivaduoti iš jo.

Share
Gedulas    Komentarai įrašui Mintis Gedulas 4 yra išjungti

Mintis Gedulas 4

Kas nori išmokti gyventi su mirusiais, pirmiausia privalo išmokti gyventi su gyvaisiais. 

Share
Gedulas    Komentarai įrašui Mintis Gedulas 3 yra išjungti

Mintis Gedulas 3

Netekti tėvų ar seno bičiulio paprastai reiškia prarasti praeitį: gal būt miręs žmogus buvo vienintelis seniai praėjusių nuostabių laikų liudininkas. Tačiau kai miršta vaikas, prarandame ateitį, tarsi žlugtų viso gyvenimo projektas – dėl ko gyvenome, ką planavome ateičiai, kaip tikėjomės įveikti mirtį (iš tiesų vaikai mums laiduoja nemirtingumą). 

Share
Gedulas    Komentarai įrašui Mintis Gedulas 0 yra išjungti

Mintis Gedulas 0

Verk karčiai ir muškis į krūtinę, –

vertas mirusiojo tebūna tavo gedulas.

Gedėk vieną ar dvi dienas, kaip reikalauja paprotys,

ir tada nusiramink, užmiršk širdgėlą.

Juk širdgėla gali baigtis mirtimi,

o liūdinti širdis išsekina žmogaus jėgas.

Nelaimėje ilgai nesiliauja skausmas,

širdgėlos išgyvenimą sunku pakelti.

Neatiduok savo širdies sielvartui, varyk jį šalin;

verčiau pagalvok apie savo galą.

Neužmiršk – juk atgal niekas nesugrįžta, –

mirusiajam gero nepadarai, o sau pakenki.

Atsimink jo likimą, nes tavasis yra panašus;

vakar jis ištiko jį, o šiandieną ištiks tave.

(38:17-22)  

Share
Gedulas    Komentarai įrašui Mintis Gedulas 1 yra išjungti

Mintis Gedulas 1

… neišvengiami darbai dažnai gelbsti sielvartautojus, išblaško juos per pirmuosius gedulo etapus. Mūsų kultūroje tokie darbai esti pasirengimas laidotuvėms, sveikatos draudimo dokumentų tvarkymas, turto dalybos. 

Share
Gedulas    Komentarai įrašui Mintis Gedulas 2 yra išjungti

Mintis Gedulas 2

… vyras ir moteris gedi skirtingai – tiesą pasakius, netgi priešingai. Vyras su žmona dažnai negali suprasti ir paremti vienas kito. Vieno sutuoktinio sielvartas stipriai kertasi su kito sielvartu, iš to kyla trinti, susvetimėjimas, kartais net skyrybos … Poros psichoterapija nušviečia įtampos šeimoje priežastis, padeda kiekvienam partneriui atpažinti ir gerbti kito gedėjimo būdą. Individuali psichoterapija padeda keisti netinkamą gedulą … Dauguma moterų … išlieja savo sielvartą, o paskui gali vėl užmegsti ryšį su gyvaisiais, planuoti ir daryti visa tai, kas jų gyvenimui teiktų prasmę. Vyrams paprastai reikia pagalbos, kad jie galėtų išreikšti savo liūdesį ir pasidalyti juo … 

Share
Puslapiai:12»