Nusikaltimas    Komentarai įrašui Kung Sun Jangas citata nr 32 yra išjungti

Kung Sun Jangas citata nr 32

Visos šalys turi įstatymų, bet nėra tokio, kuris užtikrintų įstatymo taikymą. Visos šalys turi įstatymų, draudžiančių
nusikaltimus ir niekšybes, baudžiančių vagis ir banditus, bet nėra tokio, kuris užtikrintų, kad vagis ar banditas bus sučiuptas.

Share

Komentarai negalimi