<
Išmintis    Komentarai įrašui Mintis Išmintis 37 yra išjungti

Mintis Išmintis 37

Trisdešimt išminčių įsakų

Neskriausk vargšo, nes jis yra vargšas,

ir nestumdyk elgetos miesto vartuose,

nes VIEŠPATS gina jų bylą

ir atima gyvastį tų, kurie juos skriaudžia.

Nesibičiuliauk su piktu žmogumi,

nebendrauk su karštakošiais,

kad kartais neišmoktumei jų elgesio

ir neįpultum į spąstus.

Nebūk žmogumi, neapgalvotai sumušančiu rankomis,

vienu iš tų, kurie tampa užstatu už skolas.

Jeigu neturi kuo užmokėti,

bus paimta tavo lova.

Neperkelk ežią ženklinančio senojo akmens,

kurį padėjo tavo protėviai.

Matai žmogų, turintį savo darbo įgūdžių?

Jis tarnaus karaliui;

paprastiems žmonėms jis netarnaus.

(22:22-29) 

Share

Komentarai negalimi