Išmintis    Komentarai įrašui Mintis Išmintis 23 yra išjungti

Mintis Išmintis 23

Jeigu nori, mano sūnau, tu gali būti mokytas,

jei tam atsidėsi, būsi gudrus.

Jeigu mėgsti klausytis, daug sužinosi,

jei domėsiesi, būsi išmintingas.

Mielai dalyvauk seniūnų sueigoje;

kas tik išmintingas, dėkis prie jo!

Noriai klausykis kiekvienos rimtos kalbos;

teneprasprūsta pro ausis joks išmintingas posakis.

Jeigu pamatai protingą žmogų, stenkis jį pažinti;

tenudilina tavo kojos jo durų slenkstį!

Apgalvok VIEŠPATIES įsakus

ir visad mąstyk apie jo įsakymus.

Tuomet jis duos įžvalgos tavo protui,

ir išmintis, kurios trokšti, bus tau suteikta.

(6:32-37) 

Share

Komentarai negalimi