Išmintis    Komentarai įrašui Mintis Išmintis 18 yra išjungti

Mintis Išmintis 18

Išmintis (gr. – Sophia) nepriklauso ir niekada nepriklausė jokiai vienai religijai, tautai, rasei, tai žmonijos evoliucijos po kruopelę surinktas lobis. 

Share

Komentarai negalimi