Gėris    Komentarai įrašui Mintis Gėris 13 yra išjungti

Mintis Gėris 13

Aukščiausias gėris yra kaip vanduo.

Vanduo moka būti naudingas viskam, kas yra Visatoje, ir niekomet nekovoja.

Jis renkasi tas vietas, kurios žmonėms atrodo niekingos, ir šitaip jis yra arčiausiai Dao.

[Tas yra geriausias, kurs] geba susirasti būstui vietą; pajėgia viduje išsaugoti akliną ramybę;

kitą moka mylėti atvira širdimi; kurio žodžiais galima pasikliauti;

kuris imasi valstybės reikalų perpratęs valdymo meną,

o užsimojęs ką nors nuveikti sukaupia visą savo išmanymą;

kuris kiekvienam žingsniui ištaiko jam skirtą metą.

Jisai gyvena be kovos, ir vien dėl to nėra jis niekam nusižengęs.

Share

Komentarai negalimi