Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 23 yra išjungti

Mintis Geri darbai 23

Svarbu, ne kas padaroma ar duodama, bet kaip nusiteikus, nes geradarystės esmė glūdi ne atliktame poelgyje ar daikte, bet davėjo ar darytojo širdyje.

Share

Komentarai negalimi