Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 21 yra išjungti

Mintis Geri darbai 21

Visi išminties veikalų autoriai moko, kad kai kada gera daryti reikia viešai, kai kada – slapta. Viešai dovanotina tai, kas teikia garbės: karo apdovanojimai, garbingos pareigos bei visa kita, kam garsas prideda grožio. ir, priešingai, visa, kas neiškelia, nedaro žmogui garbės, o pagelbsti silpnam, nuskurėliui, apjuodintam, reikia duoti tylomis. Apie tai turi žinoti tik tie, kam padedama.

Share

Komentarai negalimi