Amžinybė    Komentarai įrašui Mintis Amžinybė 11 yra išjungti

Mintis Amžinybė 11

Visą, ką mes atlikome praeityje, ano gyvenimo potyrių pilnatvė – tai mūsų vidinis turtas, kurio niekas ir niekuomet negali atimti. Ne tik mūsų išgyvenimus, mūsų darbus – kiekvieną mūsų kada nors mąstytą didžią mintį, kiekvieną mūsų iškęstą kančią mes išgelbėjom tikrovėn visiems laikams. Tegul visa tai nuejo praeitin – kaip tik praeityje jie išsaugomi amžinybei! Juk būtis praeityje – irgi būties atmaina, galbūt net pati saugiausia.

Share

Komentarai negalimi