Skriauda    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Skriauda 3

Mintis Skriauda 3

Ir atlygis blogiu – blogis, panašus į jį. Tačiau kas atleis ir susitaikys, – jo dovana pas Alachą. Jis juk nemyli neteisiųjų.

O kas ieško pagalbos, skriaudai praėjus, tai pas juos nėr kelio.

(42:40-41)*S. Gedos vertimas pasirodė gan miglotas, tad ši vieta išversta naujai, lyginant rusų ir anglų kalbos vertimus:

Atlygis už blogį – panašus blogis, bet jei kas atleis ir susitaikys – jo dovana pas Alachą. Iš tiesų Jis nemyli skriaudikų, besielgiančių neteisingai.

O jei kas atkeršys už skriaudą, tai nėra kelio jų bausti.И вoздaяниe зa злo – злo пoдoбнoe, нo если ктo пpocтит и примерится, то будет от Aллaxa воздаяние. Oн нe любит обидчиков, совершающих преступления.

И если ктo отомстит за обиду, то нeт пyти к его наказанию.

(Перевод проф. Б.Я.Шидфар. КОРАН. УММА: 2003, 469 c.)

The recompense for an evil is an evil like thereof, but whoever forgives and makes reconciliation, his reward is with Allâh. Verily, He likes not the Zâlimûn (oppressors, polytheists, and wrong-doers).

And indeed whosoever takes revenge after he has suffered wrong, for such there is no way (of blame) against them

***
Vertimų biuras „AIRV”

Share

Komentarai negalimi