Bendravimas    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Bendravimas 26

Mintis Bendravimas 26

Bendraudamas su kitais žmonėmis pastebėjau, kad nieko gero nebus, jeigu dėsiuos tuo, kuo nesu. Neverta būti ramiam ir maloniam, jei iš tikrųjų esi piktas ir nusiteikęs kritiškai. Neverta apsimesti, kad viską žinai, jei iš tikrųjų ne visi atsakymai aiškūs. Neverta elgtis taip, kaip elgiasi mylintis asmuo, jei tuo metu esi nusiteikęs priešiškas. Nepadės ir tai, jei elgsiuos taip, lyg visiškai pasitikėčiau savim, nors iš tiesų būsių išsigandęs ir sutrikęs. Pastebėjau, kad net kalbant apie labai elementarius dalykus šis teiginys išlieka teisingas. Neverta elgtis taip, lyg būtum sveikas, kai iš tikrųjų jautiesi sergąs.

Kitais žodžiais tariant, galima būtų pasakyti, kad mano santykiai su aplinkiniais nebus vertingi ir efektyvūs, jeigu puoselėsiu tik savo išorę, elgiuosi vienaip, o iš tikrųjų jausiu visai ką kita. Esu įsitikinęs, kad tai nepadės man užmegsti konstruktyvių ryšių su kitais žmonėmis.  

Share

Komentarai negalimi