Patarimai    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Patarimai 0

Mintis Patarimai 0

Kiekvienas patarėjas nurodo kelią,

bet kai kurie jų pataria tik sau.

Klausykis patarėjo atsargiai,

sužinok iš pradžių, kokia jam iš to nauda,

nes save patį jis turi galvoje.

Jis gali mesti kaulelius tavo nenaudai

ir tau sakyti: „Tavo kelias geras“,

o paskui laikytis nuošalėje,

žiūrėdamas, kas tau nutiks.

Nesitark su žmogumi, kuris į tave šnairomis žiūri;

slėpk savo ketinimus nuo tau pavydinčių.

Nesitark su moterimi apie jos varžovę

ar su bailiu apie karą,

su pirkliu apie verslą

ar su pirkėju apie prekės vertę,

su šykštuoliu apie dosnumą

ar su negailestingu žmogumi apie gerumą,

su tinginiu apie bet kokį darbą

ar su tų metų samdiniu apie kitų metų sėją,

su tingiu vergu apie didelę užduotį –

nekreipk jokio dėmesio į jų duodamą patarimą!

Geriau bendrauk su teisiu žmogumi,

kuris tikrai įsakymų laikosi,

kuris yra tos pačios minties kaip tu

ir kuris tau padės, jeigu suklupsi.

Tuomet įsiklausyk ir į savo širdies patarimą,

nes nėra nė vieno kito, tau ištikimesnio už ją.

Juk kartais žmogaus širdis

gali daugiau pasakyti apie jo būklę,

negu sargybos bokšte sėdintys septyni sargai.

Bet visų pirma melskis Aukščiausiajam,

kad vestų tave tiksliu tiesos keliu.

(37:7-15)  

***

„SportsDirect“ prekes atsiimkite Vilniuje

Share

Komentarai negalimi