Nusikaltimai    Komentarai įrašui Mintis Nusikaltimai 30 yra išjungti

Mintis Nusikaltimai 30

Paklausk bet kurį gyvenančių iš grobio žmonių, ar jie labiau norėtų doru keliu pasiekti to, ką gauna plėšikaudami ir vogdami. Ir iš praeivių užpuldinėjimo ir užmušinėjimo besipelnantis galvažudys trokš verčiau pamesta rasti negu išplėšti. Neaptiksi nė vieno. labiau linkusio mėgautis niekšiškumu, o ne niekšiškumo vaisiais.

Share

Komentarai negalimi