Nuodėmė    Komentarai įrašui Mintis Nuodėmė 11 yra išjungti

Mintis Nuodėmė 11

Tepalieka nedorėlis savąjį kelią

ir nusidėjėlis – savuosius kėslus!

Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų,

pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus.

(55:7)  

Share

Komentarai negalimi