Nuodėmė    Komentarai įrašui Mintis Nuodėmė 4 yra išjungti

Mintis Nuodėmė 4

[Ištrauka iš Egipto mirusiųjų knygos, aprašomas ritualas, kai žmogus savo pomirtinėje kelionėje Dvigubos Teisos menėje susitinka ir sveikina kiekvieną dievą, bei teigia neturintis vienos ar kitos ydos…]

1) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Plačiažingsni; aš blogai nesielgiau.

2) Būki pasveikintas, iš Kherabos atėjęs Liepsnų apkabintasis (hept sešet); aš nebuvau plėšikas.

3) Būki pasveikintas, iš Khemennu (Hermopolio) atėjęs Uoslę turintis [šnipinėtojau]; aš nevogiau.

4) Būki pasveikintas, iš Kerneto atėjęs Šešėlių rijike; aš žmonių nežudžiau.

5) Būki pasveikintas, iš Restau atėjęs Pavojaus [skelbėjau]; aš neėmiau aukojimui skirtų grūdų.

6) Būki pasveikintas, iš Dangaus atėjęs Dvigubas Liūte; aš nemažinau atnašavimų.

7) Būki pasveikintas, iš Sauto (Likopolio) atėjęs Ugniaaki; aš neliečiau dievo daiktų.

8) Būki pasveikinta, ateinanti ir išeinanti (arba atbulomis einanti) Ugnie; aš nemelavau.

9) Būki pasveikintas, iš Suten-heneno (Herakleopolio) atėjęs Kaulų laužytojau; aš nenešiau maisto šalin.

10) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Liepsnašaudy (arba Žalialiepsni); aš nieko neužgavau.

11) Būki pasveikintas, iš Amenteto (Vakarų) atėjęs Urvo gyventojau; aš nebuvau paleistuvis.

12) Būki pasveikintas, iš savo rūsio atėjęs Išvirkščiaveidi; aš nieko nepravirkdžiau.

13) Būki pasveikintas, iš slaptavietės atėjęs Basti; aš nevalgiau savo širdies (nebuvau apgavikas).

14) Būki pasveikintas, iš tamsybių atėhęs Ugniakoji; aš niekam nenusižengiau.

15) Būki pasveikintas, iš skerdyklos atėjęs Kraugery (Kraujo gerėjau); aš nieko neapgaudinėjau.

16) Būki pasveikintas, iš Mabeto atėjęs Vidurių ėdike; aš neapleidau ariamosios žemės.

17) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs maat valdove; aš nieko slapta nepasiklausiau.

18) Būki pasveikintas, iš Basto (Per-bast, arba Buasčio) atėjęs Atbulas; aš nieko nešmeižiau.

19) Būki pasveikintas, iš Annu (Heliopolio) atėjęs Išblyškėli; aš nepykau be priežasties.

20) Būki pasveikintas, iš Andi atėjęs Padvigubintas blogi; aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.

21) Būki pasveikinta, iš kankinimų kameros atėjusi Dvigalve gyvate (Uaamemti); aš svetimo vyro žmonos neišniekinau.

22) Būki pasveikintas, iš Mino namo (Panopolio) atėjęs Regintis kas tau atnešta; aš pats savęs nesuteršiau.

23) Būki pasveikintas, iš Imau (Imad, Amemt, Amentet?) atėjęs Didžiavyri; aš niekam negrasinau.

24) Būki pasveikintas, iš Kesiu (Ksois) atėjęs Griovėjau; aš nesulaužiau įstatymo.

25) Būki pasveikintas, iš Urito atėjęs Sešet Kheru; aš nebuvau įsiutęs.

26) Būki pasveikintas, iš Uabo atėjęs Jaunuoli; aš nebuvau kurčias tiesos žodžiams.

27) Būki pasveikintas, iš Kenemeto (Tamsybių) atėjęs Kenemti; aš nepiktžodžiavau (arba nieko neįžeidžiau).

28) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Aukų nešėjau; aš vengiau prievartos.

29) Būki pasveikintas, iš Unaseto atėjęs Sera Kheru; aš nekursčiau vaidų.

30) Būki pasveikintas, iš Netfeto atėjęs Veidų valdove; aš nedariau skubotų sprendimų (nebuvau nekantrus).

31) Būki pasveikintas, iš Uteno atėjęs Sekheriu; aš nesikišau į svetimus reikalus.

32) Būki pasveikintas, iš Sauti (Saiso) atėjęs Dviragi valdove; aš nešnekėjau be saiko (nestūmiau žodžio ant žodžio).

33) Būki pasveikintas, iš Het-Ptah-ka (Memfio) atėjęs Nefertumai; aš niekam nekenkiau.

34) Būki pasveikintas, iš Busirio atėjęs Temsepai (Savalaiki Atumai); aš nenaudojau kerų prieš valdovą.

35) Būki pasveikintas, iš Tebu atėjęs Savalaiki (Darantis tai, ką širdis liepia); aš neužtvėriau kelio vandeniui.

36) Būki pasveikintas, iš Nun atėjęs Sistro nešėjau, aš niekada nekėliau balso.

37) Būki pasveikintas, iš Sau (Saiso) atėjęs Žmonijos aprūpintojau; aš niekada neburnojau prieš Dievą.

38) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Gėrybių davėjau (Neheb-ka); aš nieko nesisavinau (arba nelaikiau savęs pranašesniu už kitus).

39) Būki pasveikintas, iš savo urvo atėjęs Grožio davėjau (Neheb-nefert); atnašaudamas aš dievų neapgaudinėjau.

40) Būki pasveikintas, iš savo šventyklos atėjęs Iškeltagalvi; aš nevogiau akhu (švytinčioms dvasioms) skirtų aukų (arba duonos, khenf).

41) Būki pasveikintas, iš Maati atėjęs Teisiantis savo ranka, aš neatėmiau iš vaiko duonos kąsnio; aš neįžeidžiau savo miesto dievo.

42) Būki pasveikintas, iš Ežero žemės (Fajumo) atėjęs Baltadanti; aš nesikėsinau į dieviškuosius gyvulius.

[Ritualinė išpažintis dievams. Ani papirusas]  

Share

Komentarai negalimi