Pagal žymą "Pančatantra | Citatos, mintys ir posakiai - Part 6"
Kalba    Komentarai įrašui Mintis Kalba 32 yra išjungti

Mintis Kalba 32

Papūgos ir strazdai nelaisvėje gyvena

Dėl plepumo savo. O garnys nelaisvės

Nepažįsta. Nes juk tyla – aukščiausias gėris. 

Share
Garbė    Komentarai įrašui Mintis Garbė 12 yra išjungti

Mintis Garbė 12

Juk karaliavimas ir mokslingumas niekad

Nesutampa: nes tik savam krašte

Karalių garbina, o mokslininką gi – visur! 

Share
Skurdas    Komentarai įrašui Mintis Skurdas 12 yra išjungti

Mintis Skurdas 12

Ko tik žmogus išalkęs nepadaro!

Suvargę žmonės niekad nebūna gailestingi. 

Share
Tėvai    Komentarai įrašui Mintis Tėvai 6 yra išjungti

Mintis Tėvai 6

Gimdytojas, gynėjas nuo pavojų,

Maitintojas ir auklėtojas geras,

Ir tas, kurs mokslą perteikia,

Visi šitie penki laikomi tėvais. 

Share
Kalba    Komentarai įrašui Mintis Kalba 33 yra išjungti

Mintis Kalba 33

Kalba geresnę tveria giminystę

Nei motina – gimdytoja žmonių.

Kas kalboje ryškėja, – daug svarbiau

Už giminaitį, patį artimiausią. 

Share
Konfliktai    Komentarai įrašui Mintis Konfliktai 16 yra išjungti

Mintis Konfliktai 16

O tų namų, kur nuolatos beprasmis

Kyla vaidas, venkite iš tolo,

Jei trokštate gyventi šiam pasauly. 

Share