<
Pagal žymą "Frankl, Viktor Emil | Citatos, mintys ir posakiai - Part 7"
Žmogus    Komentarai įrašui Mintis Žmogus 33 yra išjungti

Mintis Žmogus 33

Tad kas yra žmogus? Žmogus tai būtybė, visada nusprendžianti, kas ji yra.

Share
Knygos    Komentarai įrašui Mintis Knygos 6 yra išjungti

Mintis Knygos 6

Bet kuris nugyventas „romanas“ tebėra nelygstamai didesnis kūrybinis laimėjimas už kieno nors parašytą.

Share
Klaidos    Komentarai įrašui Mintis Klaidos 9 yra išjungti

Mintis Klaidos 9

…gyvenk taip, tarsi gyventum antrą kartą, o pirmąjį būtum elgęsis taip blogai, kaip dabar ketini.

Share
Amžinybė    Komentarai įrašui Mintis Amžinybė 10 yra išjungti

Mintis Amžinybė 10

Juk žmogus apskritai tegali egzistuoti žvelgdamas į ateitį, taigi sub specie aeternitatis*. Todėl ateities priebėgon jis skuba sunkiausiomis savo būties akimirkomis.

(* sub specie aeternitatis – amžinybės požiūriu [lot.])

Share
Teisingumas    Komentarai įrašui Mintis Teisingumas 15 yra išjungti

Mintis Teisingumas 15

… niekas neturi teisės elgtis neteisingai, net ir tas, kuris pats neteisybę patyrė.

Share
Norma    Komentarai įrašui Mintis Norma 2 yra išjungti

Mintis Norma 2

Galime pasakyti ir taip: pavyzdine vadintina elgsena, kai dvasingumas dera su psichologiniais ir fiziologiniais veiksniais. taigi sąvoka „pavyzdinis“ egzistenciniu lygiu nusako tai, ką psichologiniu lygiu išreiškia sąvoka „neneurotiškas“.

Share