Meilė, Meilės pavydas    Komentavimas išjungtas įraše Nuostabios įvairios mintys apie meilę

Nuostabios įvairios mintys apie meilę

Mylėti kokią nors būtybę – vadinasi, sutikti su ja senti.
A. Kamiu

Mylėti galėti yra žymis aukštai iškilusio žmogaus. Jis gyvena ne savo žmogystos paviršiuje, bet savo sielos galybėje. O čia nebėra erdvės ir laiko tolybių…
Brenda Schaeffer „Meilė: naujas požiūris į intymumą“

Širdis tik ji yra mūsų tiltas tarp mūsų žmogiškojo ir dvasinio patyrimo… Kas per antžmogiškumo slenkstį yra žengęs, pamiršta svetnaudybę, pamiršta save… Jis gyvena tik kituose ir kitiems. Jo esybė yra spindėjimas ir švietimas bei teikimas. O jis teikia kitiems žmonėms, teikia gyvuliams, augmenims, visam pasauliui savo esybe, savo dvasia, teikia jiems MEILĘ… Žmoniškumas yra veiksnys visame gyvenime, jo prasmėje ir tolybėje…
Visas gyvenimas, kuriame mes būname yra kupinas skausmo ir džiaugsmo. Bet visa tai kaip tik apsako didį, galingą ir amžiną gyvybės jausmą. O gražus jisai be galo su savo skausmu ir džiaugsmu ir savo prakilnumu…
Brenda Schaeffer

Žmogus, abejojantis savo meile, gali – ar veikiau turi – abejoti kiekvienu menkesniu daiktu…
Z. Froidas

Kai man reikia su kuo nors pasidalinti džiaugsmu, kieno nors paramos, kai mano pasaulis byra į šipulius, Tu esi šalia. Ir žinau, kad būsi – rytoj ir visada.
Maya V. Patel

Meilė – tai saulėtekis,vidurdienis ilgas ir kantrus, ir vakaras stebuklingas tylus, o ją pagimdė ilgesys. Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visu saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu. Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas.
M. K. Čiurlionis.

Toks trumpas žodis, bet jame sutelkta viskas:
kūnas, siela, gyvenimas, pati būtis.
Mes jaučiame jį kaip kraujo šilumą,
kvėpuojame kaip oru, nešiojamės
kaip savo mintis.
Niekas daugiau mums neegzistuoja.
Tai ne žodis – nenusakoma būsena,
kurią žymi penkios raidės…
Guy de Maupassant

Tikroji meilė yra daugiau nei kūnas. Tai brangiau už deimantą, mėlyną dangų, nes tai yra viskas, kas vertingiausio žemėje. Tik su tokia meile galima eiti pasitikti saulės.
V. Kazlauskas

Meilė visada nauja. Nesvarbu, ar mylime vieną, du, ar dešimt kartų gyvenime, – kiekvienąsyk susiduriame su nežinia. Meilė gali mus nukelti į pragarą arba į dangų, bet kur nors ji vistiek nukelia. Reikia su ja susitaikyti, nes ji maitina mūsų būtį. Jeigu atstumsime ją, mirsime iš alkio, žvelgdami į vaisiais apkibusias gyvybės medžio šakas, bet nedrįsdami ištiesti ranką ir pasiraškyti vaisių. Turime priimti meilę ten, kur ją sutiksime, nors tai reikštų ne vieną valandą, ne vieną dieną, ne vieną savaitę nusivylimo kartėlio ir liūdesio.
Mat tą akimirką, kai pradedame ieškoti meilės, ji pati žengia mūsų pasitikti. Ir išgelbsti mus.
Paulo Coelho

Meile neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklėmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis džiaugsmas yra jausti, kad ji gyva.
Oskaras Vaildas

Tas, kuris kovoja dėl meilės, nugali.
Lao Dzė

Na ir kas, kad meilė turi dyglių: ji gėlė. O draugystė tėra daržovė.
P. Ž. Tulė

Mylėti, vadinasi liautis lyginus.
B. Grasė

Vien tik todėl, kad kažkas nemyli tavęs taip, kaip tau norisi, dar nereiškia, kad jis tavęs nemyli iš visos širdies.
Gabrielis Garsija Markesas

Meilė gydo žmones – ir tuos, kurie ją gauna, ir tuos, kurie ją dovanoja.
K. Meningeris

Širdis – ne muziejus: ji pasikabina tik vieną paveikslą.
Vytautas Karalius

Kiekvienas žmogus meilę supranta savaip, bet iš tikro nė vienas jos nesuvokiam.
Nikolajus Gogolis

Viskas, ką žinau apie meilę yra tai, kad ji yra.
Emily Dikenson

Meilė nepriverčia suktis pasaulio. Ji tai, dėl ko sukasi pasaulis.
Franklinas Džonsas

Meilė dažnai kelia stiprią baimę, nes verčia žengti žingsnį pirmam, reikalauja pamiršti save, išsižadėti savęs, pasitikėti kitu ir jam pasiaukoti. Teks užmokėti už kiekvieną neištartą žodį, už neįkūnytas glamones, už sutryptas svajas. Reikės atsiskaityti už baimingumą ir jausmų šykštumą, kurie kliudė mylėti, už atsainumą ir puikybę, kurie slopino polėkius. Teks atsiskaityti už negimusius bučinius, už gerklėje užgniaužtas ašaras, už neišreikštą aistrą, už netesėtus pažadus ir iššvaistytą laiką.
Bruno Ferrero

***

Kabinos

Share

Komentarai negalimi