<
Archyvas "Prostitucija"
Prostitucija    Komentarai įrašui Mintis Prostitucija 1 yra išjungti

Mintis Prostitucija 1

Prostitucija, kaip tik kelias ar veikiau šunkelis, skatinantis nuvertinti seksualumą iki instinktų patenkinimo, pažeminti partnerį iki instinktų objekto, labiausiai pavojinga tais atvejais, kai užkerta kelią tikram meilės gyvenimui, kuriam seksualumas – tai išraiška ir viršūnė.

Share
Prostitucija    Komentarai įrašui Mintis Prostitucija 2 yra išjungti

Mintis Prostitucija 2

Šiaip ar taip, prostitucija, kaip psichologinė problema, yra ne tiek prostitutės, kiek prostitucijos „vartotojo“ reikalas. Prostitučių psichologija nėra problematiška, nes sutampa su labiau ar mažiau psichopatinių asmenybės tipų psichopatologija. Sociologinė atskiro atvejo analizė nieko neprideda. Ir čia pasitvirtina tai, ką kalbėjome kitame kontekste: vien ekonominis skurdas niekam neprimeta tam tikros elgsenos, taigi normalios moters nepriverčia užsiimti prostitucija. Priešingai, tiesiog stebėtina, kaip dažnai moterys nepasiduoda pagundai griebtis prostitucijos, nepaisydamos didžiausio skurdo. Jos apskritai nesvarsto tokios išeities iš ekonominio skurdo, tai joms taip pat savaime suprantama, kaip tipiškai prostitutei savaime suprantama pasirinkti savąjį kelią.

Share
Prostitucija    Komentarai įrašui Mintis Prostitucija 0 yra išjungti

Mintis Prostitucija 0

Moteris, samdyta už pinigus, yra laikoma spjūviu,

o ištekėjusi moteris – mirties bokštu savo meilužiams.

(26:22)  

Share