<
Archyvas "Paskola"
Paskola    Komentarai įrašui Mintis Paskola 3 yra išjungti

Mintis Paskola 3

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų …

(28:12-14) 

Share
Paskola    Komentarai įrašui Mintis Paskola 7 yra išjungti

Mintis Paskola 7

Netapk elgeta, puotaudamas svetimais pinigais,

kai neturi nieko piniginėje.

(18:33) 

Share
Paskola    Komentarai įrašui Mintis Paskola 1 yra išjungti

Mintis Paskola 1

Neskolink ir neimk skolon, nes lengva

Sykiu netekt ir pinigų, ir draugo,

Be to, taupumas dyla į skolas. 

Share
Paskola    Komentarai įrašui Mintis Paskola 8 yra išjungti

Mintis Paskola 8

Turtuolis valdo vargšus,

o kas skolinasi, tampa skolintojo vergu.

(22:7)  

Share
Paskola    Komentarai įrašui Mintis Paskola 6 yra išjungti

Mintis Paskola 6

Jaunimas turėtų būti taip auklėjamas, kad jis bet kokiose aplinkybėse nepagadintu savo gyvenimo jokiais piniginiais pasižadėjimais, kurie griauna jo laisvę. 

Share
Paskola    Komentarai įrašui Mintis Paskola 4 yra išjungti

Mintis Paskola 4

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.

(23:20) 

Share
Puslapiai:12»