<
Archyvas "NSO"
NSO    Komentarai įrašui Mintis NSO 1 yra išjungti

Mintis NSO 1

Skraidančio ritinio regėjimas

Vėl pakėliau akis ir regėjau skraidantį ritinį. „Ką matai?“ – paklausė jis mane. Atsakiau: „Matau skraidantį ritinį! Jo ilgis yra dvidešimt uolekčių ir plotis dešimt uolekčių“. Tuomet jis man paaiškino: „Tai prakeikimas, kuris tįsta ant viso krašto veido. Pagal įrašą vienoje jo pusėje, kas tik vagia, bus atskirtas, ir pagal įrašą kitoje jo pusėje, kas melagingai prisiekia, bus atskirtas.

Aš jį pasiunčiau, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

Jis įeis į namus vagies

ir į namus kiekvieno,

melagingai prisiekiančio mano vardu.

Jis apsistos tuose namuose

ir sunaikins jų sienojus ir akmenis“.

(5:1-4) 

Share
NSO    Komentarai įrašui Mintis NSO 0 yra išjungti

Mintis NSO 0

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.

(2:1-4) 

Share