<
Archyvas "Norma"
Norma    Komentarai įrašui Mintis Norma 1 yra išjungti

Mintis Norma 1

Mūsų normalumo supratimas atsiranda priėmus tam tikrus kokios nors grupės elgesio ir jausmų standartus, šios grupės primetamus savo nariams. Tačiau atskirų kultūrų, epochų, klasių bei lyčių standartai skiriasi.

Share
Norma    Komentarai įrašui Mintis Norma 2 yra išjungti

Mintis Norma 2

Galime pasakyti ir taip: pavyzdine vadintina elgsena, kai dvasingumas dera su psichologiniais ir fiziologiniais veiksniais. taigi sąvoka „pavyzdinis“ egzistenciniu lygiu nusako tai, ką psichologiniu lygiu išreiškia sąvoka „neneurotiškas“.

Share
Norma    Komentarai įrašui Mintis Norma 5 yra išjungti

Mintis Norma 5

Nenormaliai reaguoti į nenormalią padėtį yra normalu.

Share
Norma    Komentarai įrašui Mintis Norma 4 yra išjungti

Mintis Norma 4

… vertinti žmogaus elgesį etiniu požiūriu įmanoma tik tada, kai žmogus gali laisvai apsispręsti ir atsakingai veikti, – ir neleistina, kai jis to nebegali.

Share
Norma    Komentarai įrašui Mintis Norma 0 yra išjungti

Mintis Norma 0

Normalus žmogus be išlygų paklūsta visuotiniams reikalavimams; aplinkkelių žmogus, neišgalintis žingsniuoti koja kojon su normaliaisiais, šalikelėse aptiks tai, ką irgi reikės pavadinti gyvenimu. Santykinis menininko nemokėjimas prisitakyti iš tiesų yra jo pranašumas, leidžiantis jam laiktytis ištryptų kelių nuošalėse, įsiklausyti į dvasios šauksmą ir atrasti tai, apie ką kiti net nenutuokia.

Share
Norma    Komentarai įrašui Mintis Norma 3 yra išjungti

Mintis Norma 3

Kuo sudėtingesnis žmogus, tuo menkiau jis atitinka normą – ir vidurkio, ir idealo prasme; aukodamas normalumą ir idealumą jis išperka individualumą. Vis dėlto šio individualumo reikšmė, žmogiškosios asmenybės prasmė visada susijusi su bendruomene. Akmenėlio ypatingumas tampa vertingas tik atsižvelgiant į mozaikos visumą, o asmenybės ypatingumas įgauna prasmę tik tapęs reikšmingas apimlesnei visumai.

Share