<
Archyvas "Nelaiminga meilė"
Nelaiminga meilė    Komentarai įrašui Mintis Nelaiminga meilė 4 yra išjungti

Mintis Nelaiminga meilė 4

Kai kas nors apsigauna manydamas, kad draugas myli jį dėl jo būdo, o anas savo elgesiu neduoda jokio pagrindo tokiai nuomonei, dėl to turėtų kaltinti pats save. Bet jeigu jį draugas apgauna apsimesdamas, tai būtų teisinga kaltinti apsimetėlį, net labiau negu tuos, kurie padirbinėja netikrus pinigus, nes čia nusikalstama nepalyginamai vertingesnio dalyko atžvilgiu.

Share
Nelaiminga meilė    Komentarai įrašui Mintis Nelaiminga meilė 1 yra išjungti

Mintis Nelaiminga meilė 1

Nelaimė yra ne ta, kad mylimieji negali vienas kito turėti, bet kad jie negali vienas kito suprasti. Ir šis sielvartas juk yra be galo gilesnis negu tas, apie kurį žmonės kalba; mat ši nelaimė taikosi į meilės širdį ir sužeidžia amžinybei, skirtingai ne taip, kaip kita nelaimė, užkliudanti vien tai, kas išoriška ir laikiška, o didžiadvasiui esti tarsi pokštas: kad mylintieji negauna vienas kito laike. 

Share
Nelaiminga meilė    Komentarai įrašui Mintis Nelaiminga meilė 5 yra išjungti

Mintis Nelaiminga meilė 5

Įsitikinimas, jog esi nepamilstamas, labai artimas negebėjimui mylėti – išties tai sąmoningas to negebėjimo atspindys. Žmogus, kuriam nuoširdžiai patinka kiti žmonės, be abejonės, irgi gali patikti kitiems.

Share
Nelaiminga meilė    Komentarai įrašui Mintis Nelaiminga meilė 8 yra išjungti

Mintis Nelaiminga meilė 8

… meilė neišvengiamai praturtina mylintįjį. Vadinasi, „nelaimingos“ meilės nėra ir negali būti; „nelaiminga meilė“ reiškia vidinį prieštaravimą. Arba tikrai myliu, taigi jaučiuosi praturtėjęs nepriklausomai nuo to, atsako į mano meilę ar ne; arba myliu ne iš tikrųjų, „turiu omenyj“ ne kito žmogaus asmenybę, pastebiu ne ją, matau tik jos kūniškumą ar jos „turimą“ kokį nors charakterio bruožą, – taigi galiu būti nelaimingas, tačiau nesu mylintysis. Iš tiesų mus apakina vien įsimylėjimas, o tikra meilė padaro reginčius.

Share
Nelaiminga meilė    Komentarai įrašui Mintis Nelaiminga meilė 2 yra išjungti

Mintis Nelaiminga meilė 2

Tiktai kvailys įsivaizduoja rasiąs

Pas žiauriąją – neišsakytą meilę,

Pas irzliąją – nepaprastą švelnumą,

O pas nejautrią – žmogiškąjį jausmą. 

Share
Puslapiai:12»