<
Archyvas "Gyvybė"
Gyvybė    Komentarai įrašui Mintis Gyvybė 5 yra išjungti

Mintis Gyvybė 5

Visų gyvių, kurie yra subrendę, nesuluošinti ir neatsiradę savaime, natūraliausia veiksena yra gimdyti kitą panašią į savebūtybę, pavyzdžiui, gyvūnui – gyvūną, augalui – augalą, tam kad jie dalyvautų kiek galėdami tame, kas amžina ir dieviška; tai ir yra tas tikslas, kurio visos būtybės siekia ir į kurį nukreiptas jų įgimtas veiklumas.

Share
Gyvybė    Komentarai įrašui Mintis Gyvybė 4 yra išjungti

Mintis Gyvybė 4

Tau veidą paslėpus, jie nerimsta,

o alsavimą iš jų atėmus, jie miršta –

sugrįžta atgal į dulkes.

Tau atsiuntus savo dvasią, jie atgyja, –

tu atnaujini žemės veidą.

(104:29-30) 

Share
Gyvybė    Komentarai įrašui Mintis Gyvybė 1 yra išjungti

Mintis Gyvybė 1

Tuomet jis man tarė: „Pranašauk dvasiai, pranašauk, marusis, ir jai sakyk: ‘Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS. Ateik, dvasia, iš keturių vėjų ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų’“. Pranašavau, kaip man buvo liepta. Ir įėjo į juos dvasia, – jie atgijo, pakilo ant kojų nepaprastai didelė minia.

(37:9-10) 

Share
Gyvybė    Komentarai įrašui Mintis Gyvybė 3 yra išjungti

Mintis Gyvybė 3

Teisus elgesys gyvybės medis,

o smurtas atima žmonių gyvastį.

(11:30)  

Share
Gyvybė    Komentarai įrašui Mintis Gyvybė 0 yra išjungti

Mintis Gyvybė 0

Tik kur gyvenimas, ten ir valia: bet ne valia gyventi, – taip mokau aš tave, – valia tik siekti galios! 

Share
Gyvybė    Komentarai įrašui Mintis Gyvybė 2 yra išjungti

Mintis Gyvybė 2

Žmogaus gyvybės alsavimas yra VIEŠPATIES lempa,

apreiškianti visas jo būties gelmes.

(20:27)  

Share
Puslapiai:12»