<
Archyvas "Emigrantai"
Emigrantai    Komentarai įrašui Mintis Emigrantai 3 yra išjungti

Mintis Emigrantai 3

Jei gyventų su jumis jūsų krašte ateivis, jo neskriausi. Ateivis, gyvenantis su jumis, bus jums tarp jūsų kaip vietinis, – mylėsi jį kaip save patį, nes jūs buvote ateiviai Egipto žemėje: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

(19:33)  

Share
Emigrantai    Komentarai įrašui Mintis Emigrantai 4 yra išjungti

Mintis Emigrantai 4

Tiems, kuriuos priglaus angelai, tiems, nuskriaudusiems save pačius, jie pasakys: „Kokioje padėtyje buvote?“ Ir tars jie: „Mes buvom silpni žemėje.“ Jie pasakys: „Nejaugi Alacho žemė nebuvo erdvi, kad galėtumėte persikelti kitur?“ Šitiems priebėga – pragaras, ir šlykšti šita stovykla!

(4 sura, 97 ajatas)

Share
Emigrantai    Komentarai įrašui Mintis Emigrantai 1 yra išjungti

Mintis Emigrantai 1

Kaip paukščiai palieka išdžiūvusį medį,

Taip ir tarnai palieka aukštą ir kilmingą,

Bet jau nesugebantį jų globoti,

Valdovą buvusį ir kraustosi kitur.

Net ir garbingi bei kilmingi

Tarnautojai dori, jei ima jausti alkį,

Palikę viešpatį, kas sau nueina.

Tokiam valdovui, kurs nuolat rūpinasi,

Kad valdiniai jo būtų sotūs,

Ištikimai tarnaus kiekvienas,

Net jeigu jis jiems nuolatos grasins. 

Share
Emigrantai    Komentarai įrašui Mintis Emigrantai 0 yra išjungti

Mintis Emigrantai 0

Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, visiems tremtiniams, ištremtiems iš Jeruzalės į Babiloną: ‘Statykitės namus, įsikurkite. Veiskite sodus, valgykite jų vaisius. Veskite žmonas, gimdykite sūnus ir dukteris, raskite žmonas savo sūnums ir leiskite dukteris už vyrų, kad ir jie gimdytų sūnus ir dukteris. Jūs privalote daugėti tenai, o ne mažėti. Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė – jūsų gerovė’.

Tik pasibaigus septyniasdešimčiai Babilono metų, jus aplankysiu ir ištesėsiu savo malonės pažadą sugrąžinti jus į šią vietą [Namo].

(29:5-7, 10)

Share
Emigrantai    Komentarai įrašui Mintis Emigrantai 2 yra išjungti

Mintis Emigrantai 2

Kai vyrauja dori žmonės, viskas yra puiku,

kai nedorėliai paima viršų, žmonės bėga slėptis.

(28:12)  

Share