<
Konfliktai    Komentarai įrašui Mintis Konfliktai 20 yra išjungti

Mintis Konfliktai 20

 Pavyzdžiui, net toks, atrodytų, įprastas ir „normalus“ poreikis visada laimėti ginčą ir palikti kitą neteisų, kitaip sakant, apginti savo tapatumą, kyla dėl mirties baimės. Kai susitapatinate su tam tikra proto pozicija ir liekate neteisūs, jūsų aš pajunta labai rimtą išnykimo grėsmę. Taigi jūs, jei esate tapatūs savajam ego, neteisūs likti negalite. Neteisumas tolygus mirčiai. Dėl šios priežasties žlunga daugybės žmonių santykiai, net kyla karai .

 Kai liaujatės tapatintis su protu, jums nebesvarbu, ar esate teisūs, ar klystate, todėl nenugalimas sąmoningas poreikis būti teisiems, kuris yra tam tikra prievartos forma, išnyksta. Jūs galite aiškiai ir tvirtai pareikšti savo nuomonę, bet tai nebus nei agresyvumas, nei savigyna. Jūsų aš pojūtis tada kyla iš gilesnių ir tikresnių vidinių klodų, o ne iš proto. Stebėkite kiekvieną savo potraukį apsiginti. Ką gi jūs ginate? 

Share

Komentarai negalimi