<
Kančia    Komentarai įrašui Mintis Kančia 23 yra išjungti

Mintis Kančia 23

Įsipainiojusiems į grandines

ir skausmo pinklių pagautiems

jis parodo, ką jie buvo padarę –

jų kaltes, – kad jie buvo įžūliai pasielgę.

Atveria ausis jų rūsčiam žodžiui,

įsako jiems gręžtis nuo pikto.

Jeigu paklauso ir jam tarnauja,

savo dienas jie užbaigia gerovėje

ir metus savo baigia laimingi.

Bet jeigu nepaklauso, jie žūva nuo kalavijo – miršta, nes nesuvokia.

(36:8-12) 

Share

Komentarai negalimi