<
Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 14 yra išjungti

Mintis Geri darbai 14

Jeigu jūs duodate išmaldos viešai, tai yra gerai; o jeigu slepiate ją, duodami vargšams, tai šitai – geriau jums ir uždengia jums jūsų blogus darbus [kituose vertimuose: ir atleidžiama jums dalis blogų darbų]: iš tiesų, Alachui žinoma, ką jūs darote!

(2:271) 

Share

Komentarai negalimi