Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 8 yra išjungti

Mintis Geri darbai 8

Teisusis rūpinasi beturčių teisėmis,

o nedorėlis negali tokio rūpinimosi suprasti.

(29:7) 

Share

Komentarai negalimi