<
Geri darbai    Komentarai įrašui Mintis Geri darbai 6 yra išjungti

Mintis Geri darbai 6

Pasninkas, kokio aš noriu,

tai – nuimti neteisėtai uždėtus pančius,

atrišti jungo valkčius,

pavergtiesiems duot laisvę,

sulaužyt bet kokį jungą.

Dalytis su alkstančiu savo duona,

priglobti vargšą ir benamį,

aprengti, ką pamačius, nuogą,

neatsukti nugaros saviesiems.

Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,

tavoji žaizda bus greitai užgydyta.

Tavasis teisumas žengs pirma tavęs,

o VIEŠPATIES šlovė palydės iš paskos.

(58:6-8)  

Share

Komentarai negalimi