Filosofija    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Filosofija 4

Mintis Filosofija 4

… filosofavimas yra „egzistencijos nušvietimas”, duodąs „būties tikrumą”. Filosofija, būdama intesyviausias ir gryniausias mąstymas, savaime virsta pačiu tikriausiu mūsų būties statymu, pačia pagrindine mūsų buvimo funkcija. Todėl ji nėra nei specialybė, nei šalutinis žmogui dalykas. Ji priklauso prie žmogaus prigimties. Žmogus filosofuoja visados ir visur, nes visur ir visados jam rūpi būti. 

Share

Komentarai negalimi