Ekonomika    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Ekonomika 1

Mintis Ekonomika 1

… nemoralus, skrupulų nepripažįstantis kapitalas gali veikti tik moralinės superstruktūros priedangoje, ir kiekvienas, atgaivindamas šitą viešąją moralę (piktindamasis, demaskuodamas ir t.t.), nenoromis pasitarnauja kapitalo tvarkai.

Share

Komentarai negalimi