Vadovas    Komentavimas išjungtas įraše Mintis Vadovas 20

Mintis Vadovas 20

Turėdami didelę teisę įsakinėti, imkime pavyzdį iš mažesniųjų. Esama ne vienos įsakinėjimo rūšies: princepsas įsakinėja piliečiams, tėvas – vaikams, mokytojas – mokiniams, tribūnas ar centurijonas – kariams. Ar neatrodys niekam tikęs tėvas, be rimtos priežasties nuolatos periantis vaikus? Katras mokytojas vertesnis laisvųjų mokslų: ar lupantis mokiniams kailį užsikirtus atminčiai ir akiai nevikriai slystelėjus pro raides, ar siekiantis taisyti ir mokyti paraginimu bei sugėdinimu?

Share

Komentarai negalimi