<
Religija    Komentarai įrašui Mintis Religija 31 yra išjungti

Mintis Religija 31

 Rouzvoteris atsakė skaitąs Kilgoro Trauto „Kosminę Evangeliją“. Tai apysaka apie ateivį iš kosmoso, iš išvaizdos, beja, labai panašų į tralfamadorą. Tasai ateivis iš kosmoso ėmėsi nuodugniai sudijuoti krikščionybę, norėdamas sužinoti, kodėl krikščionys taip linkę į žiaurumą. Jis priėjo išvadą, kad iš dalies dėl to kaltas Naujojo Testamento rašytojų nerūpestingumas. Jo supratimu, Evangelijų paskirtis, be kita ko, – mokyti žmones būti gailestingus, net ir patiems didžiausiems menkystoms.

 Tačiau faktiškai Evangelijos moko štai ko: „Prieš ką nuduobdamas, gerai įsitikink, ar jis neturi stipraus užnugario“. Nieko nepadarysi. 

[*Kilgoras Trautas – rašytojas fantastas, išgalvotas K. Voneguto personažas.]

Share

Komentarai negalimi