<
Religija    Komentarai įrašui Mintis Religija 29 yra išjungti

Mintis Religija 29

Jis paskelbė savo žodį Jokūbui,

savo įstatus ir įsakus Izraeliui.

To jis nepadarė jokiai kitai tautai, –

jo įsakų jos nežino.

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

(147:19-20)  

Share

Komentarai negalimi