<
Pranašystė    Komentarai įrašui Mintis Pranašystė 13 yra išjungti

Mintis Pranašystė 13

[Ateities pasaulis]

Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę.

O to, kas buvo, niekas neatsimins,

nei į galvą niekam nebeateis.

Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu.

Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’,

o jos žmones – ‘Linksmybe’.

Aš džiaugsiuosi Jeruzalėje

ir linksminsiuosi savo tautoje.

Nebebus joje girdėti graudaus verksmo

nei gailių dejonių.

Nebebus joje naujagimio,

kuris tegyventų vos kelias dienas, ir senuko,

kuris nesulauktų žilo amžiaus.

Kas šimto metų mirs, bus tik jaunu laikomas,

o kas šimto metų nesulauks, tą laikys prakeiktu.

Statysis namus ir patys juose gyvens,

ir vynuogynus veis, ir patys valgys jų vaisius.

Statys ne tam, kad kiti gyventų jų namuose,

sodins ne tam, kad vaisius valgytų kiti.

Kaip ilgaamžis yra medis,

taip ilgaamžė bus manoji tauta.

Mano išrinktieji ilgai naudosis

savųjų rankų darbo vaisiais.

Nebeis jų triūsas perniek,

nebegimdys jie vaikų staigiai mirčiai,

nes jie drauge su savo palikuonimis

yra VIEŠPATIES palaimintųjų giminė.

Atsiliepsiu pirmiau, negu jie šauksis,

išklausysiu dar jiems tebekalbant.

Ganysis vilkas draug su ėriuku,

liūtas šiaudus šlėmš kaip jautis,

o angies penas bus dulkės.

Nebebus užgavimo nei niokojimo

visame mano šventajame kalne“, – sako VIEŠPATS.

(65:17-25)  

Share

Komentarai negalimi