<
Pranašystė    Komentarai įrašui Mintis Pranašystė 8 yra išjungti

Mintis Pranašystė 8

Būsimasis Karalius

Didžiai džiūgauk, Ziono dukra,

garsiai krykštauk, dukra Jeruzale!

Štai tavo karalius pas tave ateina, –

jis išaukštintas ir pergalingas,

nuolankus ir joja ant asilo –

ant asiliuko, asilės jauniklio.

is išvarys kovos vežimus iš Efraimo

ir karo žirgus iš Jeruzalės;

karo lankas bus sulaužytas,

jis skelbs taiką tautoms.

Jo valdžia bus nuo jūros lig jūros

ir nuo Upės[i6] lig žemės pakraščių.

(9:9-10) 

Share

Komentarai negalimi