<
Pagal žymą " Sielogyda"
Būtis    Komentarai įrašui Mintis Būtis 32 yra išjungti

Mintis Būtis 32

Naminis gyvūnas nežino, kokiu tikslu žmogus jį prisijaukino. Kaipgi žmogus galėtų žinoti, koks „galutinis“ jo gyvenimo „tikslas“, kokia pasaulio kaip visumos „antprasmė“?

Share
Būtis    Komentarai įrašui Mintis Būtis 31 yra išjungti

Mintis Būtis 31

Sekmadienį, kai apmiršta savaitės darbo tempas, iškart atsiskleidžia, kokia skurdi prasmės požiūriu didmiesčių kasdienybė. Apskritai susidaro įspūdis, kad tas tempas būtinas žmogui, nematančiam gyvenime jokio tikslo, todėl besistengiančiam kuo greičiau skuosti gyvenimo keliu, kad tik nepastebėtų jo netikslingumo. Antra vertus, jo pastangos pabėgti nuo savęs bevaisės, nes sekmadienį, kai ištisą parą neįmanoma aktyviai bėgti, jis vėl kaktomuša susiduria su savo egzistencijos netikslingumu, turinio stoka, beprasmybe.

Share
Senatvė    Komentarai įrašui Mintis Senatvė 13 yra išjungti

Mintis Senatvė 13

Psichiatrai dažnai susiduria su tipišku psichofiziniu sukriošimu, ištinkančiu į pensiją išėjusius žmones. Analogiški reiškiniai būdingi ir gyvūnams: antai dresuojami cirko gyvūnai, kuriems keliami tam tikri „uždaviniai“, gyvena vidutiniškai ilgiau už tos pačios rūšies gyvūnus, laikomus zoologijos soduose ir neturinčius „užsiėmimo“.

Share
Nelaiminga meilė    Komentarai įrašui Mintis Nelaiminga meilė 8 yra išjungti

Mintis Nelaiminga meilė 8

… meilė neišvengiamai praturtina mylintįjį. Vadinasi, „nelaimingos“ meilės nėra ir negali būti; „nelaiminga meilė“ reiškia vidinį prieštaravimą. Arba tikrai myliu, taigi jaučiuosi praturtėjęs nepriklausomai nuo to, atsako į mano meilę ar ne; arba myliu ne iš tikrųjų, „turiu omenyj“ ne kito žmogaus asmenybę, pastebiu ne ją, matau tik jos kūniškumą ar jos „turimą“ kokį nors charakterio bruožą, – taigi galiu būti nelaimingas, tačiau nesu mylintysis. Iš tiesų mus apakina vien įsimylėjimas, o tikra meilė padaro reginčius.

Share
Prostitucija    Komentarai įrašui Mintis Prostitucija 2 yra išjungti

Mintis Prostitucija 2

Šiaip ar taip, prostitucija, kaip psichologinė problema, yra ne tiek prostitutės, kiek prostitucijos „vartotojo“ reikalas. Prostitučių psichologija nėra problematiška, nes sutampa su labiau ar mažiau psichopatinių asmenybės tipų psichopatologija. Sociologinė atskiro atvejo analizė nieko neprideda. Ir čia pasitvirtina tai, ką kalbėjome kitame kontekste: vien ekonominis skurdas niekam neprimeta tam tikros elgsenos, taigi normalios moters nepriverčia užsiimti prostitucija. Priešingai, tiesiog stebėtina, kaip dažnai moterys nepasiduoda pagundai griebtis prostitucijos, nepaisydamos didžiausio skurdo. Jos apskritai nesvarsto tokios išeities iš ekonominio skurdo, tai joms taip pat savaime suprantama, kaip tipiškai prostitutei savaime suprantama pasirinkti savąjį kelią.

Share
Knygos    Komentarai įrašui Mintis Knygos 6 yra išjungti

Mintis Knygos 6

Bet kuris nugyventas „romanas“ tebėra nelygstamai didesnis kūrybinis laimėjimas už kieno nors parašytą.

Share
Puslapiai:«12345678»