<
Pagal žymą " Rinktiniai raštai."
Amžinybė    Komentarai įrašui Mintis Amžinybė 8 yra išjungti

Mintis Amžinybė 8

Tas pats daiktas ne visą laiką būna malonus, nes mūsų prigimtis nėra vienalytė – joje yra dar ir kažkas kita; dėl to mes esame pasmerkti išnykti. Todėl jeigu viena mūsų prigimties dalis ką nors daro, tai būna priešinga kitai tos prigimties daliai, bet jeigu abi tos dalys susilygina, tada veikla neatrodo nei maloni, nei nemaloni. Jeigu prigimtis būtų vienalytė, tada ta pati veikla visuomet būtų maloniausia.

Share
Nusikaltimai    Komentarai įrašui Mintis Nusikaltimai 29 yra išjungti

Mintis Nusikaltimai 29

Nedoras žmogus net ir savo atžvilgiu nėra draugiškai nusiteikęs, nes jam nebūdingas joks draugiškumas. Jeigu tokia būsena yra labai nelaiminga, tai reikia iš visų jėgų vengti nedorybės ir pamėginti tapti padoriu žmogumi. Tada žmogus bus ir pats sau draugiškas, ir kitiems.

Share
Menas    Komentarai įrašui Mintis Menas 16 yra išjungti

Mintis Menas 16

… egzistavimą visi laiko vertingu dalyku ir myli. O egzistuojame dėl to, kad veikiame, vadinasi, dėl to, kad gyvename ir veikiame. Tas, kuris sukūrė savo kūrinį, tam tikru būdu egzistuoja savo kūrinyje, todėl jis jį ir myli, nes myli ir egzistavimą.

Share
Malonumai    Komentarai įrašui Mintis Malonumai 23 yra išjungti

Mintis Malonumai 23

Filosofija teikia gryniausią ir pastoviausią malonumą, ir suprantama, kad tiems, kurie veikia jau įgiję žinių, gyvenimas yra malonesnis negu tiems, kurie jų dar tik ieško.

Share
Pradžia    Komentarai įrašui Mintis Pradžia 2 yra išjungti

Mintis Pradžia 2

uk manoma, kad pradžia yra daugiau negu pusė viso dalyko, ir tyrinėjant ji daug ką nušviečia.

Share
Garbė    Komentarai įrašui Mintis Garbė 18 yra išjungti

Mintis Garbė 18

… žmonės siekia garbės norėdami įsitikinti, kad jie patys yra verti.

Share
Puslapiai:«1234567...13»