<
Pagal žymą " Paskalis, Blezas"
Mokslas    Komentarai įrašui Mintis Mokslas 2 yra išjungti

Mintis Mokslas 2

… per daug ir per mažai mokslo pančioja dvasią. 

Share
Tiesa    Komentarai įrašui Mintis Tiesa 4 yra išjungti

Mintis Tiesa 4

Mums neįgrįsta kasdien valgyti ir miegoti, nes alkis vis iš naujo kyla kaip ir miego noras. Jei to nebūtų, jie įgrįstų. Vadinasi, ir be dvasinių dalykų alkio jie darosi įkyrūs. Teisybės alkis – tai aštuntas palaiminimas.  

Share
Gyvenimo prasmė    Komentarai įrašui Mintis Gyvenimo prasmė 4 yra išjungti

Mintis Gyvenimo prasmė 4

Kai matau žmogaus apakimą ir skurdą, kai žvelgiu į nebylią Visatą, ir į žmogų be šviesos, paliktą sau pačiam ir tartum paklydusį tos Visatos kampelyje, nežinantį, kas jį ten padėjo, ką daryti jis yra atėjęs, kuo taps mirties valandą, nepajėgiantį nieko pažinti – mane apima išgąstis, kaip žmogų, kuris miegantis būtų nugabentas į apleistą, siaubingą salą ir atsibustų, nežinodamas, kur pateko, be priemonių iš jos pasitraukti. Todėl stebiuosi, kaip žmonės nepuola į neviltį dėl tokios varganos savo padėties. Matau šalia savęs kitų panašios prigimties asmenų. Klausiu jų, gal daugiau už mane žiną, bet jie atsako, kad ne. Tie skurdūs paklydėliai, apsidairę aplinkui ir pamatę keletą malonių daiktelių, bėga prie jų atsidavę ir prisiriša. Aš negalėjau prisirišti. Kadangi taip tikrai atrodo, jog esama kažko daugiau negu tai, ką regiu, ieškojau, ar Dievas nebus palikęs kokios nors žymės apie save. 

Share
Bendravimas    Komentarai įrašui Mintis Bendravimas 10 yra išjungti

Mintis Bendravimas 10

Iškalba įtikina švelnumu, o ne jėga, karališkai, o ne tironiškai. 

Share
Dievas    Komentarai įrašui Mintis Dievas 4 yra išjungti

Mintis Dievas 4

Yra trejopai nusiteikusių žmonių: vieni tarnauja Dievui, būdami jį radę; kiti mėgina jo ieškoti, būdami Dievo neradę; treti gyvena nei jo ieškodami, nei būdami radę. Pirmieji yra protingi ir laimingi, paskutinieji – kvaili ir nelaimingi, viduriniai – nelaimingi ir protingi. 

Share
Puslapiai:«12345678910...15»