<
Pagal žymą " Nyčė, Frydrichas"
Tiesa    Komentarai įrašui Mintis Tiesa 17 yra išjungti

Mintis Tiesa 17

O broliai mano! Kas pavojingiausia ateičiai visos žmonijos? Ar tai nėra gerieji ir teisieji?

Ar tai ne tie, kurie štai šitaip kalba ir jaučia širdyje: „Jau žinome, kas gera ir teisu, mes turime jau šita; ir vargas tiems, kurie dar ieško!“

Kad ir kokios žalos blogieji pridarytų, bet žalingiausioji žala – gerųjų!

Kad ir kokios žalos pasaulio niekintojai pridarytų, bet žalingiausioji žala – gerųjų!

O broliai mano! Geriesiems ir teisuoliams į širdį kartą jau yra pažvelgęs vienas, kuris pasakė aiškiai: „Tai – fariziejai“. Tačiau jo niekas nesuprato.

Gerieji ir teisieji suprasti patys neįstengė, nes proto sąžinė švari įkalinusi laikė. Kvailystė juk gerųjų yra be galo išmintinga.

O štai tiesa tikroji: gerieji turi būti fariziejai, – pasirinkimo jiems neduota!

Gerieji turi tą prie kryžiaus kalti, kuris dorybę savo pats išranda! Štai ta tiesa tikroji!

Tačiau antrasis žemę jų atradęs, gerųjų ir teisiųjų žemę, širdį, žemės karalystę, tai buvo tas, kuris paklausė:

„Ko jie labiausiai neapkenčia?“Kūrėjo jie labiausiai neapkenčia: kas lenteles, vertybes kas senąsias laužo; jie laužytojo neapkenčia – tą nusikaltėliu vadina.

Gerieji – jie negali kurti: jie visados yra pradžia iš galo: – jie tą prie kryžiaus kala, kuris naujas vertybes į lenteles naujas rašyti ima: jie ateitį aukoja sau, – jie visą ateitį žmonijos prie kryžiaus kala!

Gerieji – visados pradžia iš galo buvo.

 

Share
Dievas    Komentarai įrašui Mintis Dievas 14 yra išjungti

Mintis Dievas 14

[Apie Dievą] Jis nekalba: matyt todėl, kad tam pasauliui, kurį sukūrė, nuolat sako – taip: tuo šlovina pasaulį savo. Jo išmintis – tylėti, tad neteisus retai tebūna. 

Share
Saviugda    Komentarai įrašui Mintis Saviugda 37 yra išjungti

Mintis Saviugda 37

O jeigu kas nėra net valyvas, kaip jis gali turėti gelmės? 

Share
Dievas    Komentarai įrašui Mintis Dievas 15 yra išjungti

Mintis Dievas 15

Ir Dievas turi savo pragarą: tai meilė žmogui. 

Share
Sėkmė    Komentarai įrašui Mintis Sėkmė 37 yra išjungti

Mintis Sėkmė 37

O pagal ką iš esmės atpažįstame vykėlį! Kad vykęs žmogus malonus mūsų jutimams: kad išdrožtas iš sykiu ir tvirto, ir švelnaus, ir kvapnaus medžio. Jam skanu tik tai, kas jam tinka; vos tik peržengus tinkamumo ribą, jis prarandą malonumą, ūpą. Jis atspėja vaistus nuo visų kenksmų, piktus atsitiktinumus pakreipia savo naudai; kas jo nepražudo, tik sustiprina jį. Iš viso, ką mato, girdi, patiria, jis instinktyviai kaupia savo sumą – jis yra pasirinkimo principas, jam daug kas yra nesvarbu. Jis visada savoj draugijoj, ar bendraudamas su knygomis, su žmonėmis, ar su kraštovaizdžiais: pasirinkdamas, prisiliesdamas, pasitikėdamas jis daro garbę… Į bet kokius dirgesius jis reaguoja lėtai, su neskuba, išugdyta ilgo atsargumo ir priverstinio išdidumo, – tikrindamas jis prisileidžia dirgiklį ir nė neketina eiti o pasitikti. Jis netiki nei „nelaime“, nei „kalte“: visada susidoroja, su savimi, su kitais, jis geba užmiršti, – yra toks stiprus, kad visa jam turi išeiti į gera. 

Share
Mintys    Komentarai įrašui Mintis Mintys 2 yra išjungti

Mintis Mintys 2

Tyliausi žodžiai audrą neša. Pasaulį valdo mintys, kurios balandžio kojomis ateina. 

Share
Puslapiai:«1234567891011»