<
Pagal žymą "Michaelis Laitmanas | Citatos, mintys ir posakiai"
Meilė    Komentarai įrašui Michaelis Laitmanas citata nr 103 yra išjungti

Michaelis Laitmanas citata nr 103

Nustokite reikalavę meilės, nes šiame pasaulyje meilės nėra! Yra sunkiai išsaugojami tam tikri tarpusavio santykiai,
tačiau tai – ne meilė. Žmogus turi pakilti virš savojo egoizmo – tiktai su šia sąlyga yra galima meilė. Jei jis yra savo eogoizme, tai
nesugeba mylėti.

Share
Išmintis    Komentarai įrašui Michaelis Laitmanas citata nr 109 yra išjungti

Michaelis Laitmanas citata nr 109

Išmintingu vadinasi tas, kuris nelaukdamas vykstančių dalykų baigties, iš anksto mato vienų ar kitų įvykių pasekmes,
todėl gali nuspėti ir užkirsti kelią nepageidaujamoms pasekmėms.

Share
Religija    Komentarai įrašui Michaelis Laitmanas citata nr 46 yra išjungti

Michaelis Laitmanas citata nr 46

Jeigu mokytojas kreipia dėmesį į Kūrėją, tai jis – Mokytojas, o jeigu kreipia dėmesį į save, tai jis – apsišaukėlis.

Share
Meilė    Komentarai įrašui Michaelis Laitmanas citata nr 104 yra išjungti

Michaelis Laitmanas citata nr 104

Meilė – tai pagrindinė, svarbiausia savybė pasaulio sandaroje. Aš netgi pasakyčiau, kad tai vienintelė teigiama savybė,
kuri judina ir valdo, suriša visas jos dalis. Ji jungia visų konstrukcijų elementus: negyvosios, augalinės, gyvūnų, ir galiausiai – vidinį
žmogaus pasaulį. Šią apjungiančią savybę mes vadiname meile arba visišku tarpusavio atsidavimu. Visuotinam meilės dėsniui paklūsta
visa gamta, išskyrus žmogaus lygį, kuriame mes, palikti patys sau, darome viską, kas tik įmanoma, veikdami prieš šį dėsnį.

Share
Jausmai    Komentarai įrašui Michaelis Laitmanas citata nr 19 yra išjungti

Michaelis Laitmanas citata nr 19

Kadangi žmogus yra sukurtas tobulos Gamtos, o tobulumo požymis – ramybės būsena, nes judėjimas yra tam tikro
trūkumo pasekmė, bandymas pasiekti norimo dalyko, tai ir žmogus mėgsta ramybę ir ramybę gali ignoruoti tiktai siekdamas išsivaduoti
nuo tam tikrų svarbių dalykų, pavyzdžiui, maisto, šilumos, ir pan., stokos sukeliamų kančių.

Share